Door passend Privacy- en Securitymanagement in uw organisatie te integreren kunt u bedrijfsvoordeel realiseren. Naast het maatschappelijk verantwoord oogpunt, kunt u uw positie ten opzichte van de concurrent verbeteren. Dit komt onder andere doordat u: klantenvertrouwen vergroot; positief bijdraagt aan het merkimago; het moreel van uw werknemers verhoogd. Daarnaast biedt de combinatie van Privacy en […]

Read More →

Gijzelsoftware – ook bekend als Ransomware, wordt ingezet om digitale bestanden te kidnappen, totdat het slachtoffer betaald. Vooral het midden- en kleinbedrijf is slachtoffer. De gevolgen van gijzelsoftware zijn groot: bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun administratie niet meer in óf in het ergste geval ligt het bedrijf compleet stil. De hoogte van de bedragen als losgeld […]

Read More →

Gratis AVG-Praktijksessie in Born, in het Amrath Hotel, inschrijven via: (https://lnkd.in/eTaQa85). SIT bc, onderdeel van SIN CARGA een groep samenwerkende privacy- en securityspecialisten, organiseert in samenwerking met Mexon Technology een gratis AVG-praktijksessie in Born, in het Amrath Hotel.  Deze sessie is gericht op het delen van onze praktijkervaringen én om te laten zien hoe u […]

Read More →

Inleiding Vanaf 25 mei 2018 is in iedere lidstaat van de Europese Unie de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacyregelgeving zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) vervangen. Eerst een korte introductie van de relevante terminologie. In de zorgsector worden hoofdzakelijk gezondheidsgegevens verwerkt. De term ‘verwerken’ behelst vrijwel alles; van […]

Read More →