Inleiding Vanaf 25 mei 2018 is in iedere lidstaat van de Europese Unie de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacyregelgeving zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) vervangen. Eerst een korte introductie van de relevante terminologie. In de zorgsector worden hoofdzakelijk gezondheidsgegevens verwerkt. De term ‘verwerken’ behelst vrijwel alles; van […]

Read More →